FANDOM


Ihmiset (人間 Ningen), jotka kuuluvat kädellisten (霊長 Reichou) luokkaan, ovat Maapallon yleisin laji. Ihmisten kollektiivista tahtoa ilmaisee Alaya, ja se on ristiriidassa planeetan luonnonvoimien kanssa. Jumalten aikana ihmiskunta oli lähempänä alkulähdettä ja jumalia, mutta tämä yhteys rapistui vuosituhansien kuluessa. Maailma oli niin vihamielinen ihmisiä kohtaan, ettei Gilgameshkaan kyennyt tappamaan heitä turhan takia. Koska ihmisyys oli lähempänä alkulähdettä, Alayan voima oli keskitetympi ja tämä nosti jokaisen ihmissielun painoa nykyihmisiin verrattuna. Ihmiskunnalla on potentiaalia kehittyä siihen pisteeseen, että se elää itse planeettaakin vanhemmaksi.